site_phone_alt
0700 300 69
site_smartphone_alt
02 4373274
site_mail_alt
support@ipnet.bg
0

Бизнес интернет

Мобилен интернет/двойна резервираност

IPv4 мрежи

IP телефония

MAN и VPN услуги

VPS услуги

MAN и VPN услуги

Услугата MAN (Metropilitan Area Network) е селищна/градска оптична мрежа, работеща по Ethernet протокол.

Посредством услугата се свързват отделни сегменти от локална мрежа на един клиент или мрежи на различни клиенти в една виртуална локална мрежа – VLAN в рамките на едно населено място.

Използваната Ethernet технология дава свобода на клиентите за избор на IP адресно пространство, начин на маршрутизиране, метод за наблюдение и приоритет на управление. Използването на Ethernet позволява преноса и достъпа до мрежата да се осъществят, чрез една технология.
Това от своя страна води до намалени разходи на потребителите, на които не се налага да закупуват скъпи крайни устройства за да свързват своите отдалечени мрежи.

IP Net предлага пълна гама MAN/VPN услуги през собствената си оптична мрежа, посредством различни технологични и структурни решения, които осигуряват свързаност между обектите на клиента в рамките на цялата страна.

Освен представените предимства, Селищната оптична мрежа (MAN) се използва и като високоскоростна алтернатива на линия за достъп за услугите на: Междуселищен пренос, телефон, достъп до международен интернет, достъп до локален интернет и др.

 

Характеристики на услугата:

 • Услугата се предоставя посредством оптична преносната инфраструктура на IP Net;
 • Услугата предоставя симетрична свързаност с гарантиран капацитет между заявените точки;
 • Възможност за неограничен брой VLANs, подръжка на QnQ в мрежата на оператора;
 • Възможност за използване на софтуерен клиент за VPN достъп от мобилни потребители;
 • Възможност за подписване на SLA (Service Level Agreement )
 • Възможност за приоритетизацията на трафика (QoS) чрез маркиране на IP пакети;
 • Възможност за осигуряване на оборудване за изграждането на VPN;
 • Услугата се предоставя с реален IP адрес във всяка точка, с възможност за допълнителни IP адреси, предоставени според изискванията на RIPE.

 

Приемущества:

 • Персонално обслужване от акаунт мениджър;
 • Техническа подръжка от специалисти с висока квалификация, опит и умения;
 • Безплатни консултации при изготвяне на технически решения;
 • Приоритетна реакция при нужда от аварийните екипи на IP Net;
 • Денонощна подръжка от Helpdesk нa номер 0700 300 69;

 

За цени и информация относно предлаганите продукти може да се свържете с нас на тел. 0700 300 69 или 02 4373274, като ни пишете на corporate@ipnet.bgКоличката е празна